Tutoring młody naukowiec – student

Opis praktyki

Po zakończonym kursie z przedmiotu uczelnianego kiedy prowadzący dowiedział się, że rozważam kontynuację studiów także w Szkole Doktorskiej zostałem zaproszony przez doktora do pomocy przy pisaniu artykułu naukowego i mogłem poznać aspekty działalności naukowej. A w trakcie prac prowadzący wprowadzał mnie w swoje badania, które aktualnie wykonuje i zlecał części zadań obliczeniowych do artykułu.

Kluczowe elementy praktyki

1. Wspólny cel
2. Zrozumienie
3. Zaangażowanie

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Politechnika Wrocławska

Zgłaszajacy dobrą praktykę: AK

Liczba odwiedzin: 23309