Tutoring

Opis praktyki

To praktyka powszechnie znana. Jej korzyści są niepodważalne. Korzystają zarówno studenci, jak i uczelnia, która z tej metody korzysta.

Kluczowe elementy praktyki

1. Osobista relacja nauczycieli akademickich ze studentami.
2. Możliwość indywidualnego weryfikowania osiągnięć.
3. Łatwość we wprowadzaniu zmian i uzupełnienia ważnych dla studenta kompetencji.

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Zgłaszajacy dobrą praktykę: TL

Liczba odwiedzin: 22530