Tworzenie przestrzeni do kreatywnej pracy wspólnej

Opis praktyki

Tworzenie przestrzeni do pracy wspólnej studentów, to praktyka łącząca kwestie praktyczne ze społecznymi. Bardzo często zdarza się bowiem, że studenci, których zadaniem jest przygotowanie grupowego projektu, nie mają możliwości spotkania się osobiście na terenie uczelni. Najczęściej więc, muszą decydować się na spotkania online lub w innych miejscach np. kawiarnie. Tworzenie miejsc do wspólnej pracy, ze stolikami i tablicami daje szansę na tworzenie prac grupowych zgodnie z założeniem – w grupie

Kluczowe elementy praktyki

1. Zapoznanie się z potrzebami i preferencjami studentów.
2. Wygospodarowanie środków finansowych na organizację przestrzeni.
3. Wybranie miejsca i jego aranżacja pozwalająca na wspólną pracę studentów.
4. Ewaluacja i wprowadzanie ew. zmian.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński

Zgłaszajacy dobrą praktykę: KK

Liczba odwiedzin: 19181