Udostępnianie materiałów przed każdymi zajęciami

Opis praktyki

Dzięki udostępnianiu materiałów przez prowadzącego PRZED zajęciami na wybranej platformie, student ma możliwość zapoznania się z danym zagadnieniem odpowiednio wcześniej. Jest to niewątpliwie bardzo korzystne z perspektywy studenta, który może z wyprzedzeniem przygotować się do zajęć zapoznając się z tematem we własnym zakresie (szczególnie istotne w przypadku trudniejszych tematów i zagadnień), a także z perspektywy prowadzącego, który dzięki temu ma czas na dogłębną analizę tematu.

Kluczowe elementy praktyki

Ustalenie ze studentami platformy na której będą zamieszczane dane materiały (zadania, prezentacje),

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdańsk

Zgłaszajacy dobrą praktykę: OA

Liczba odwiedzin: 21498