Umożliwianie rozwoju pozauczelnianego

Opis praktyki

Studenci działający w kołach naukowych mogą przez opiekuna koła zgłosić chęć wzięcia udziału w konferencji do Dziekana i uzyskać pisemne zwolnienie z zajęć od Dziekana. A dodatkowo na wydziale wśród prowadzących panuje ogólna akceptacja udziału w konferencjach przez studentów, nie ma problemu z odrobieniem zajęć w innym terminie z inną grupą lub uznania nieobecności po potwierdzeniu obecności na konferencji.

Kluczowe elementy praktyki

1. Rozwój pozauczelniany
2. Usprawiedliwienie nieobecności

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Politechnika Wrocławska

Zgłaszajacy dobrą praktykę: Adrian Klonowski

Liczba odwiedzin: 23308