Uniwersytet Otwarty

Opis praktyki

Możliwość udziału w warsztatach/webinarach

Kluczowe elementy praktyki

– zajęcia dodatkowe
– poszerzanie kompetencji
– zajęcia z praktykami

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 21498