Użycie kahoot/quizów w trakcie zajęć

Opis praktyki

Dobrą praktyką jest użycie w trakcie zajęć platformy online do prostych quizów, np. Kahoot. Każdy student może odpowiadać przy użyciu swojego telefonu. Taka prosta forma rywalizacji angażuje studentów i poniekąd może pomagać w zapamiętywaniu omawianych w trakcie zajęć pojęć.

Kluczowe elementy praktyki

0. Opracowanie przez prowadzącego kilku pytań wielokrotnego wyboru przed zajęciami.
1. Wprowadzenie do tematu/przypomnienie materiału z ostatnich zajęć.
2. Wyświetlenie linku oraz kodu do podłączenia się przez platformę quizową przez studentów.
3. Rozegranie quizu pomiędzy studentami.
(opcjonalnie)
4. Przyznanie plusów za aktywność trójce najlepszych studentów

Obszar nauk: humanistyczne i społeczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę: SzM

Liczba odwiedzin: 23308