Używanie interaktywnych narzędzi

Opis praktyki

Dzięki tej praktyce prowadzący może wzbogacić zajęcia, wzbudzić ciekawość i włączyć element grywalizacji do zajęć. Wykorzystanie narzędzi typu Kahoot na zajęciach.

Kluczowe elementy praktyki

1. Tworzenie koncepcji zajęć z wykorzystaniem narzędzi tj. Kahoot.
2. Stosowanie ich w trakcie zajęć.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Łódzki

Zgłaszajacy dobrą praktykę: MT

Liczba odwiedzin: 23309