Warsztaty z praktykami

Opis praktyki

Uczestniczenie osób zainteresowanych w warsztatach tematycznych w siedzibach firm, gdzie uczestnicy rozwiązują case studies.

Kluczowe elementy praktyki

1. Zrzeszanie osób zainteresowanych daną tematyką.
2. Utrzymywanie kontaktu student-pracodawca.
3. Bazowanie na wiedzy uzyskanej na uczelni, rozszerzonej o praktykę.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 21498