Wizytacje z partnerskich uczelni- wykłady gościnne

Opis praktyki

W ramach współpracy międzyuczelnianych dobrą praktyką jest organizacja wykładów otwartych, których prelegentami są przedstawiciele zagranicznych uczelni. Celem takich spotkań może być zarówno zapoznanie się z ofertą edukacyjną danej jednostki, ale też poznanie przedstawicieli kadry dydaktycznej. Zmniejsza to dystans, może pomóc integracji oraz daje płaszczyznę do rozwiewania wątpliwości odnośnie studiowania na danym uniwersytecie w innym kraju. Jest to również okazja do wymiany doświadczeń kadry

Kluczowe elementy praktyki

1. Kooperacja między uczelniami w kwestii organizacji wizyt oraz planowania harmonogramu wykładów.
2. Uwzględnianie zainteresowań studentów względem konkretnych uczelni.
3. Zaangażowanie i chęć poznawania funkcjonowania innych uczelni.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński

Zgłaszajacy dobrą praktykę: KK

Liczba odwiedzin: 22530