Wolny wybór przedmiotów

Opis praktyki

Na naszym uniwersytecie dobrą praktyką jest możliwość przez nas, studentów przedmiotów, których chcemy się uczyć. Dzięki temu możemy wybrać taki przedmiot, który w jak największym stopniu może być dla nas najlepszą alternatywą. Mamy szanse sprawdzić się w nowych obszarach, które na pozór wydają się proste i logiczne. Dodatkowo każdy student ma wolną rękę podczas wyboru zajęć, które go najbardziej satysfakcjonują i zmieniają formę z obowiązkowych na bardziej użyteczne i przyjemne.

Kluczowe elementy praktyki

– Wybór odpowiedniego przedmiotu
– Realizacja oczekiwań studentów
– Nowa forma alternatywnej wiedzy dla prowadzących

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Zgłaszajacy dobrą praktykę: MSz

Liczba odwiedzin: 23308