Wspólna lista zaliczeniowa

Opis praktyki

Dla każdego semestru grupa prowadzi udostępniony wszystkim jej członkom edytowalny plik Excel, w którym zanotowane są elementy potrzebne do zaliczenia każdego przedmiotu (np. Test, praca, prezentacja) wraz ze wszystkimi najważniejszymi elementami (np. Liczba stron, termin nadesłania, forma). Dzięki temu mamy pewność, że nic nie umknęło i mamy spójne oraz zbieżne z instruktażem danego wykładowcy rozumienie oczekiwań.

Kluczowe elementy praktyki

– narzędzie: każdy członek ma dostęp i uprawnienia do edytowania
– zaangażowanie: każdy członek jest zaangażowany w zadanie
– dokładność: nie dodajemy tych samych elementów, zwracamy uwagę, czy zrozumieliśmy wytyczne jednakowo
– w przypadku wątpliwości, omawiamy temat

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 23308