Wybór prowadzących

Opis praktyki

Dobrą praktyką w Szkole Głównej Handlowej jest możliwość wyboru przez studentów wykładowców z danego przedmiotu. Studenci mogą zasięgnąć opini swoich poprzedników i wybrać odpowiedniego prowadzącego, który spełni ich oczekiwania, a także sylabus przedmiotu pokryje się z ich zainteresowania. Studenci dzięki temu mogą liczyć na swój wybór, a nie narzucone przez uczelnię normy, a w rezultacie realizowane przedmioty nie są tylko obowiązkiem, ale także przyjemnością.

Kluczowe elementy praktyki

– zasięgnięcie informacji dotyczącej prowadzącego,
– porównanie ofert,
– wybór odpowiedniego wykładowcy,
– spełnienie oczekiwań studentów

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę: KZ

Liczba odwiedzin: 20393