Wykorzystanie zadań praktycznych

Opis praktyki

Praktyka polega na tym, że studenci mają dostęp do problemów, które wydarzyły się naprawdę, uczą się wykorzystując narzędzia, których używa się na w czołowych firmach zajmujących się danymi problemami. Wymaganie od studentów przeprowadzenia projektu, który zmusi ich do wykorzystania zagadnień teoretycznych na wykonania zadań praktycznych. Nauka do egzaminu samej wiedzy teoretycznej mija się z celem, gdyż większość studentów nie zapamiętuje tej wiedzy i nigdy jej nie używa.

Kluczowe elementy praktyki

– zastąpienie egzaminu projektem
– zadania na “żywych” przykładach
– zachęcanie studentów do samodzielności w pracy
– pokazywanie ciekawych przykładów praktycznych
– spotkania z ludźmi z branży

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę: MR

Liczba odwiedzin: 16845