Zajęcia praktyczne poza budynkiem uczelni

Opis praktyki

Dobrą praktyką jest pozwolenie studentom na odbycie części zajęć (np. z muzeologii) poza budynkiem uniwersytetu, by mogli oni wykorzystać zdobytą na przestrzeni studiowania wiedzę teoretyczną w praktyce. Dzięki wspólnemu wyborowi instytucji i próby nawiązania z nią kontaktu, uczestnicy zajęć mają możliwość zapoznania się z zasadami nawiązywania współprac zewnętrznych czy pisaniem wniosków. Dodatkowo poznają oni realia lub elementy swojej przyszłej pracy w rzeczywistości.

Kluczowe elementy praktyki

1. Współpraca między uczelnią a instytucją zewnętrzną.
2. Włączenie studentów na odpowiednich zasadach w działania instytucji.
3. Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem współprac międzysektorowych.
3. Pokazanie przez pracowników instytucji realiów pracy w danym miejscu.
4. Próba wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy teoretycznej w praktyce.
5. Pogłębienie kompetencji zawodowych uczestników projektu.

Obszar nauk: humanistyczne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Łódzki

Zgłaszajacy dobrą praktykę: RK

Liczba odwiedzin: 16844