Zajęcia z wykładowcami z zagranicznych uczelni

Opis praktyki

Dobrą praktyką jest zapraszanie na zajęcia (gościnnie, np. online) wykładowców z innych uczelni, którzy znają się dobrze na danym temacie i których można uznać za autorytet w swojej dziedzinie. Dzięki temu student ma okazję zapoznać się z innym spojrzeniem na daną kwestię oraz przedyskutować, jak wygląda podejście od omawianej sprawy w Polsce a w innych krajach na świecie. Dodatkowym atutem takich spotkań jest kontakt z językiem obcym i możliwość osłuchania się z językiem specjalistycznym.

Kluczowe elementy praktyki

1. Nawiązanie współpracy przez uczelnię, wykładowcę lub studentów z osobą z zewnątrz.
2. Zaproponowanie osobie z zewnątrz gościnny występ w ramach zajęć z danego przedmiotu.
3. Uzgodnienie charakteru i tematu wystąpienia.
4. Zaangażowanie studentów w aktywne uczestnictwo w trakcie spotkania z gościem.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Łódzki

Zgłaszajacy dobrą praktykę: RK

Liczba odwiedzin: 21498