Zrównoważony kampus

Opis praktyki

Realizowanych jest wiele działań na rzecz ochrony klimatu w obszarze edukacji i badań naukowych, ale także zwiększanie świadomości ekologicznej i zaangażowania społeczności akademickiej. Podejmowane są również inicjatywy wewnętrzne związane z wykorzystywaniem zasobów naturalnych. Rozwija się też postawę odpowiedzialności u studentów, angażując ich w proces decyzyjny.

Kluczowe elementy praktyki

1. Zbiorniki na deszczówkę zamontowane na terenie kampusu.
2. Kampania “Rowerem na uczelnię”.
3. Liczne tereny zielony i domki dla owadów.
4. Specjalne dystrybutory, z których można napełnić wodą kubek lub butelkę wielokrotnego użytku.
5. Możliwość zgłaszania projektów przez studentów w ramach “Budżetu obywatelskiego”.
6. Plan klimatyczny Politechniki Gdańskiej na lata 2022-2030.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Politechnika Gdańska

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 16847