Zwolnienie z zajęć – działalność w SKN

Opis praktyki

Obecnie jest uczestnikiem koła naukowego, w którym zajmujemy się przeprowadzaniem badań dotyczących przemian w rozwoju ekonomicznego społeczeństwa obecnego stulecia. Dzięki uczestnictwu w takim przedsięwzięciu mamy możliwość zwolnienia z przedmiotu dotyczącego przemian ekonomicznych wśród społeczności. Dodatkowym aspektem jest dla nas możliwość dalszego samorozwoju oraz poszerzania zainteresowań.

Kluczowe elementy praktyki

1.Możliwość zwolnienia z zajęć
2.Szansa rozwoju i dalszego kształcenia

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Zgłaszajacy dobrą praktykę: Marcin Sztybor

Liczba odwiedzin: 21498