Poznaj dobre praktyki

Wartościowe doświadczenia Studentów z uczestniczenia w zajęciach jako, być może, inspirację dla innych Studentów i dla Wykładowców.

Classroom jako narzędzie do podsumowania lekcji

Streszczenie

Udostępnianie prezentacji i podsumowania z zajęć.

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: komunikacja ze studentami, on-line, i wspieranie studentów

Więcej...

Stworzenie systemu wsparcia emocjonalnego

Streszczenie

Wsparcie psychologiczne dla studentów zagranicznych

Nazwa uczelni: Politechnika Gdańska

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: wielokulturowość i wspieranie studentów

Więcej...

Projekt umiędzynarodowienia na PG

Streszczenie

Umiędzynarodowienie uczelni poprzez szkolenia skierowane do pracowników administracyjnych

Nazwa uczelni: Politechnika Gdańska

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: kadra i wielokulturowość

Więcej...

Monitorowanie postępów edkucayjnych

Streszczenie

Monitorowanie poczynań studentów – rozpoznawanie sukcesów i porażek

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: student-centered learning, tutoring, i zaliczanie

Więcej...

Prace dyplomowe we współpracy z firmami

Streszczenie

Przygotowywanie prac dyplomowych przez studentów we współpracy z firmami

Nazwa uczelni: Politechnika Wrocławska

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: firmy, kompetencje praktyczne, i projekty

Więcej...

Wolny wybór przedmiotów

Streszczenie

Możliwość wyboru zajęć przez studentów

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: student-centered learning, tutoring, i wspieranie studentów

Więcej...

Międzynarodowy kierunek studiów

Streszczenie

Wspólny program studiów z zagraniczną uczelnią

Nazwa uczelni: Politechnika Wrocławska

Obszar nauk:

Słowa kluczowe: komunikacja ze studentami, student-centered learning, i wielokulturowość

Więcej...

Zielony kampus

Streszczenie

Tworzenie kampusa sprzyjającego ekologicznym postawom studentów

Nazwa uczelni: Politechnika Gdańska

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: ekologia i student-centered learning

Więcej...

Badania zdrowotne

Streszczenie

W przypadku zajęć dotyczących teorii sportu, badanie studentów pod kątem zdrowia.

Nazwa uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Obszar nauk: nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej

Słowa kluczowe: kompetencje praktyczne i student-centered learning

Więcej...

1 2 3 11 12 Następne › Ostatni »