Poznaj dobre praktyki

Wartościowe doświadczenia Studentów z uczestniczenia w zajęciach jako, być może, inspirację dla innych Studentów i dla Wykładowców.

Buddy pomagający w kwestiach formalnych wymiany

Streszczenie

Wspieranie studentów w kwestiach formalnych – tutoring organizacyjny

Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: komunikacja ze studentami, tutoring, i wspieranie studentów

Więcej...

Spotkania ze studentami, którzy wrócili z wymiany

Streszczenie

Spotkania ze studentami, którzy wrócili z wyjazdów zagranicznych

Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: kompetencje miękkie, komunikacja ze studentami, i wielokulturowość

Więcej...

Wizytacje z partnerskich uczelni- wykłady gościnne

Streszczenie

Poznawanie innych uczelni – z kraju i zza granicy

Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: komunikacja ze studentami i wielokulturowość

Więcej...

Organizowanie konkursów

Streszczenie

Organizowanie konkursów dla studentów przez koła naukowe z nagrodami

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: projekty, student-centered learning, i włączanie studentów

Więcej...

Problematyka dla danej dziedziny

Streszczenie

Osadzanie merytoryki zajęć w danej dziedzinie

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: kompetencje praktyczne, komunikacja ze studentami, i zajęcia praktyczne

Więcej...

Zajęcia z wykładowcami z zagranicznych uczelni

Streszczenie

Zapraszanie gości zagranicznych na zajęcia

Nazwa uczelni: Uniwersytet Łódzki

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: on-line i wielokulturowość

Więcej...

Umiędzynarodowienie

Streszczenie

Wyjazdy studentów za granicę

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: kompetencje miękkie, wielokulturowość, i wspieranie studentów

Więcej...

Organizacje studenckie

Streszczenie

Przynależenie do organizacji studenckich

Nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: kompetencje praktyczne, projekty, i zaangażowanie studentów

Więcej...

Używanie interaktywnych narzędzi

Streszczenie

Wykorzystywanie narzędzi typu Kahoot

Nazwa uczelni: Uniwersytet Łódzki

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: innowacje, on-line, i włączanie studentów

Więcej...

« Pierwszy ‹ Poprzedni 1 2 3 4 5 12 Następne › Ostatni »