Poznaj dobre praktyki

Wartościowe doświadczenia Studentów z uczestniczenia w zajęciach jako, być może, inspirację dla innych Studentów i dla Wykładowców.

Projekty zespołowe na realnych case’ach

Streszczenie

Prace zespołowe i prace projektowe podczas zajęć.

Nazwa uczelni: Uniwersytet Łódzki

Obszar nauk: społeczne

Słowa kluczowe: kompetencje miękkie, kompetencje praktyczne, i projekty

Więcej...

Zajęcia praktyczne poza budynkiem uczelni

Streszczenie

Realizacja zajęć poza terenem uczelni.

Nazwa uczelni: Uniwersytet Łódzki

Obszar nauk: humanistyczne

Słowa kluczowe: innowacje, projekty, i zajęcia praktyczne

Więcej...

Obecność w planie przydatnego przedmiotu

Streszczenie

Oferowanie przedmiotów kształtujących kompetencje miękkie studentów.

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Obszar nauk: przyrodnicze i ścisłe

Słowa kluczowe: kompetencje miękkie, kompetencje praktyczne, i zajęcia praktyczne

Więcej...

Skrócenie dystansu prowadzący-student

Streszczenie

Wprowadzenie luźnej atmosfery na zajęciach skutkujące większym udziałem studentów w dyskusjach.

Nazwa uczelni: Politechnika Wrocławska

Obszar nauk: inżynieryjno-techniczne

Słowa kluczowe: komunikacja ze studentami, włączanie studentów, i zaangażowanie studentów

Więcej...

Indywidualna ścieżka rozwoju z osobami z branży

Streszczenie

Organizacja spotkań o charakterze mentoringowym z praktykami z danej branży.

Nazwa uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Matematyki Stosowanej

Obszar nauk: przyrodnicze i ścisłe

Słowa kluczowe: firmy, kadra, i kompetencje praktyczne

Więcej...

Zajecia z dydaktyki i wprowadzanie ich w praktykę

Streszczenie

Szkolenie wykładowców z nowoczesnych metod nauczania.

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Obszar nauk: przyrodnicze i ścisłe

Słowa kluczowe: innowacje, kadra, i włączanie studentów

Więcej...

Częste prace w małych grupach

Streszczenie

Prowadzenie dyskusji na zajęciach w oparciu o małe grupy – przede wszystkim w oparciu o opinie kolegów i koleżanek siedzących obok nas.

Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński

Obszar nauk:

Słowa kluczowe: włączanie studentów, zaangażowanie studentów, i zajęcia praktyczne

Więcej...

Nauka własnego myślenia

Streszczenie

Tworzenie możliwości wypowiedzi dla studentów

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: student-centered learning, włączanie studentów, i zaangażowanie studentów

Więcej...

Przedmioty we współpracy z firmami

Streszczenie

Zaprojektowanie przedmiotu we współpracy z firmą.

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Obszar nauk: społeczne

Słowa kluczowe: firmy, kompetencje praktyczne, i zajęcia praktyczne

Więcej...

« Pierwszy ‹ Poprzedni 1 2 3 4 5 7 Następne › Ostatni »