JB

JB

Webinar 4 – 2021.11.23

Webinarium dla Studentów studiujących kierunki społeczne. (w zakresie dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia)
CO TO ZNACZY DOBRE KSZTAŁCENIE WYŻSZE?

Webinar 2 – 29.10.2021

Zapraszamy na webinar studentów studiujących nauki inżynieryjno-techniczne. A więc wszystkie kierunki kończące się też stopniem „inżynier”
CO TO ZNACZY DOBRE KSZTAŁCENIE WYŻSZE?

Webinar 1 – 28.10.2021

Zapraszamy studentów studiujących takie kierunki jak np.: zarządzanie, finanse i rachunkowość, inwestycje i nieruchomości, ekonomia itd.
CO TO ZNACZY DOBRE KSZTAŁCENIE WYŻSZE?

Przepisy krajowe

Poniżej prezentujemy zarówno przepisy MEiN i jak również linki do istotnych dokumentów Polskiej Komisji Akredytacyjnej – polskiej agencji zapewniającej jakość (QAA – Quality Assurance Agency). Przepisy krajowe: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce…