Jakub Brdulak

Przepisy krajowe

Poniżej prezentujemy zarówno przepisy MEiN i jak również linki do istotnych dokumentów Polskiej Komisji Akredytacyjnej – polskiej agencji zapewniającej jakość (QAA – Quality Assurance Agency). Przepisy krajowe: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej Rozporządzenie MNiSW …

Przepisy krajowe Read More »